0705-66 07 19 morgan@sunnaschakt.se

R

Grundarbeten för villor & fritidshus

Vi utför alla markarbeten som krävs för att grundlägga ditt nya hus med trädgård. Detta inkluderar schaktning av tomten, rörläggning och dränering runt huset, anslutning av servis (inkoppling av vatten och avlopp) samt markarbeten för grundläggning. Vi ombesörjer leverans av material, samt bortforsling av fyllnadsmassor. Krävs sprängning så anlitar vi sprängare. När huset är på plats gör vi iordning er trädgård och övriga utemiljöer. Vi bygger trappor samt anlägger stenläggningar, plattytor och gräsmattor.
R

Avloppsanläggningar

Vi jobbar med olika typer av avloppsanläggningar. Vi har lång erfarenhet av att göra olika typer av avlopp för villor och fritidshus. Du är välkommen att diskutera val av lösning med oss. Vi föreslår olika lösningar, samt ombesörjer din ansökan till kommunen som krävs för avloppsanläggningen. Vi utför de schaktningsarbeten som krävs och installerar avloppsanläggningen.
R

Dränering

Vi dränerar även om befintliga hus. Har du ett hus byggt på 1960- och 1970-talet är det tid att göra en ny dränering. Förutom att dränera bort regnvatten och fukt från marken underifrån, är det viktigt att leda bort fukten som finns i inomhusmiljön. Vi tar bort den gamla täta fuktspärren och fuktsäkrar husgrunden genom att sätta ett material som Pordrän på utsidan av grunden för att göra huset friskt. Läs mer på pordrän.se
R

Anläggning & reparation av vägar

Vi anlägger nya vägar och reparerar äldre. Vi ombesörjer sprängning om det krävs. Leverans av grus- och fyllnadsmaterial samordnas av oss. Befintliga vägar kräver underhåll och därför är dikning ett stort arbetsområde.
R

Markplanering av trädgårdar

Vi ombesörjer anläggning av trädgårdar och utemiljöer. Vi planerar för gräsmattor, lägger plattor och sten samt sätter kantsten och trappor.
R

Leverans av jord & grus

Leverans av olika typer av grus, matjord och fyllnadsmassor.
R

Sprängning

Vi utför sprängningsarbeten för villor, vägar och rörledningar. Vi tar hand om helheten för dessa typer av arbeten. Vi utför schaktarbeten, kontrakterar sprängare samt ombesörjer transporter av sprängningsmassor.
R

Rivning

Vi ombesörjer rivning av hus och andra byggnader. Ofta sker detta i samband med att vi sen utför grundläggning för nybyggnad av villor. Vi river byggnaderna och rensar tomten från vegetation och massor som ska forslas bort.

Om oss

Sunna Schakt är en grävfirma på Tjörn som levererar en helhetslösning för ditt markarbete. Vi utför en inledande konsultation av arbetet på plats, för att därefter utföra de schaktarbeten som erfodras med vår breda maskinpark. Vi utför även alla VVS-arbeten utomhus. Vi tar hand om helheten och kontrakterar underentreprenörer som sprängare och leverantörer av jord, grus och VVS-material. Sunna Schakts arbetsområden är Tjörn, Orust, Stenungsund och Göteborg med omnejd.

Ring Morgan för gratis konsultation och prisuppgifter för olika typer av arbeten.

KONTAKTA OSS – TEL. 0705-66 07 19

Övrig kontaktinfo:
Morgan Rutgersson: 0705-66 07 19
Jesper Rutgersson: 0707-985571
Mikael Olsson: 0735-06 53 22

E-post: morgan@sunnaschakt.se

Skicka ett meddelande